Mengenal Ahlus Sunnah 65.000 (45k min 3pcs)

Rp52.000

Description

Mengenal pokok-pokok keyakinan Ahlussunnah Wal Jamaah inilah sebuah karya ilmiah membahas tentang pokok-pokok keyakinan Ahlussunnah yang merupakan salah satu dari 4 rukun iman kepada Allah yaitu iman kepada wujud Allah rububiyah nya uluhiyah nya dan iman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya telah banyak para pemuja akal dalam membahas Dzat Allah Sekian banyak pemikiran yang serampangan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah maka buku ini adalah jawabannya yang mengeluarkan seseorang dari kegelapan menuju cahaya sebagai petunjuk bagi para pencari Al Haq sebuah kitab yang tidak tiada bandingnya dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah memuaskan dan mencakup mencukupi dalam inti pembahasan Insya Allah Allah juga melihat Allah di akhirat tanda-tanda hari kiamat azab kubur tiupan sangkakala hari kebangkitan keadaan dan dan pengertian di padang mahsyar surga dan neraka keistimewaan Nabi Muhammad dan para sahabat nabi hak-hak istri-istri nabi hukum menaati penguasa muslim ciri-ciri dan berbagai kelompok sesat dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah dan berbagai keyakinan keyakinan ahlus sunnah.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mengenal Ahlus Sunnah 65.000 (45k min 3pcs)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *